Navigácia

Slobodný prístup k informáciám

Základná škola ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Kontakt: Základná škola, Dolné lúky 357, 906 13 Brezová pod Bradlom
Telefón: 034/6242144, 034/6242246 
E-mail: riaditel@zsbrezova.edu.sk, skola@zsbrezova.edu.sk

Smernica_pristupkinfo.pdf

Prilohy_k_smernici.pdf

 

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria