Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

Čo by ste mali vedieť o našej škole?          

 

V súčasnosti školu navštevuje 347 žiakov: 1. stupeň má 142 žiakov a 2. stupeň má 205 žiakov

 • počet tried: 18 (8 na I.stupni a 10 na II.stupni)
 • počet oddelení Školského klubu: 4 (112 žiakov)
 • Školská jedáleň má  318 žiackych stravníkov
 • školu navštevujú i žiaci z okolitých obcí:  Košarísk, Bukovca, Priepasného, Hradišťa pod Vrátnom
 • počet pedagogických pracovníkov: 32
 • počet nepedagogických pracovníkov: 14
 • zameranie školy:
  • vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk od 1. ročníka, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, 15 počítačov s kvalitným jazykovým softvérom.
  • vyučovanie telesnej výchovy - centrum talentovanej mládeže v ľahkej atletike, prioritou je všeobecná telesná zdatnosť všetkých žiakov (Škola podporujúca zdravie), každoročné poriadanie Brezovských atletických hier, Olympijských hier zdravia a každoročné uskutočnenie lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola je pravidelným účastníkom Memoriálu M. Zavarskej, kde drží Slovenský rekord, ako aj väčšiny športových súťaží.
  • prácu s počítačom - možnosť učiť všetky hlavné predmety prostredníctvom 9 interaktívnych tabúľ, ktoré vhodnou formou zatraktívnia učiteľov výklad a spätne overia žiacke vedomosti. Cieľom je, aby každý absolvent školy získal základy práce s počítačom, s textovým a tabuľkovým editorom, práce s grafikou a prezentáciami, vedel používať internet ako zdroj informácii a elektronickej komunikácie. 

 • školský vzdelávací program Tvorivá škola je zameraný na činnostné učenie
 • projektové vyučovanie: Digitálna škola, Škola podporujúca zdravie, Planéta vedomostí, E-testovanie
 • odborné učebne: cudzie jazyky, 2 učebne počítačov, geografie, fyziky, biológie, telocvičňa, ihriská (basketbalové, malé futbalové, plážový volejbal, atletický ovál),
 • metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK): MZ - 1. stupňa, MZ -  ŠK, PK - SJ, PK - cudz. jaz., PK - M a F, PK - TV, PK - Bio, CH, TeP, PK - Z a D, PK - výchov

     Zriaďovateľ: Mesto Brezová pod Bradlom

 

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria