Navigácia

Počet návštev: 2298822

Aktuálne foto

Nedeľa 18. 11. 2018

Kalendár

Vitajte na našej stránke

Milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete aktuálne novinky z našej školy, rozvrhy tried, zoznamy žiakov, fotky z akcií a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Sme radi, že ste ju navštívili.

 

 • Oznam

  Vážení rodičia žiakov 5.ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 – 9.20 h – písanie testu z matematiky

  9.20 – 9.45 h – prestávka

  9.45 – 11.05 h – písanie testu zo SjaL

  11.10 – ukončenie testovania + obed

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 5.ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • Vážení rodičia, riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke Školský klub ani Školská jedáleň. Žiaci majú možnosť navštíviť CVČ v čase 8,00 - 16,00 hod. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu v pondelok 5.11. 2018.

 • Pozvánka

  Vážení návštevníci našej stránky,

  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zaujímavú prednášku - "Komunikujeme s deťmi alebo prečo to nevieme", ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy v sobotu 27.10. 2018. Prednášať bude vyhľadávaná a uznávaná česká detská psychologička a rodinná terapeutka Dr. Lidmila Pekařová. Je autorkou viacerých kníh, CD a DVD o výchove. K najznámejším patrí bestseller "Ako žiť a nezblázniť sa". Jej prednášky sú zaujímavé a dynamické - možno do nich priebežne vstupovať svojimi otázkami, postrehmi a skúsenosťami. Všetci ste srdečne vítaní (podrobnosti sú na plagáte - komunikujeme-s-detmi-poster.jpg ).

 • Pozvánka

  Pozývame žiakov 9.ročníka a ich rodičov (prípadne 8.ročníka) na Prezentáciu stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 3.októbra 2018 od 14,30 hod. v priestoroch jedálne našej školy. Svoje študijné programy, zameranie školy a možnosti štúdia vám predstavia stredné školy z okresov Myjava, Senica a Piešťany.

 • Z našich vyučovacích hodín

  Takmer polročná vyučovacia činnosť je za nami. Vyučovacie hodiny sú pestré, rozmanité a prebiehajú v rôznom prostredí. Naším cieľom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu. Učíme ich pracovať tímovo, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Dosahujeme to pomocou činnostného učenia. Žiakom nepredkladáme hotové výsledky, vedieme ich k získavaniu poznatkov na základe činností, pozorovania, pokusov – na základe objavovania. V priebehu vzdelávacieho procesu je žiak vedený k sebakontrole, sebahodnoteniu. Učí sa pracovať sám i spolupracovať v tíme. Viac vám priblížia fotografie v rovnomennom fotoalbume.

 • Husľový virtuóz Marco Rajt

  Výchovný koncert aký naši žiaci už dávno nezažili. Pútavou formou sa dozvedeli o vzniku hudby v praveku a jej ďalšom vývoji až po súčasnosť. Maestro program koncertu dokonale prispôsobil záujmom detí. Svojím vyžarovaním a hudobným stvárnením skladieb motivoval k láske k hudobným nástrojom nejedného žiaka. O tom, že deti presvedčil o kráse hudobného nástroja akými sú husle, niet pochýb. Nádherné tóny vylúdené z huslí v Marcových rukách v nás doznievali ešte dlho po skončení koncertu. (Pozývame Vás pozrieť aj fotoalbum.)

 • Mikuláš

  Zvyk, ktorý každoročne otvára vianočné obdobie, neodmysliteľne patrí k slovenskej ľudovej tradícii. Aj dnes deti netrpezlivo čakajú, kedy sa už konečne vo dverách objaví Mikuláš v sprievode láskavého anjela a strašidelného čerta. Za slovenskými deťmi chodí Mikuláš už od 13. storočia a nadeľuje im cukrovinky a dobroty. Tak ako každý rok, aj teraz sa naši školáci tešili na štedrú nádielku sladkostí a zostali „zľaknutí“ z príchodu čerta. Nezbedníci s čertom uzavreli dohodu a sľúbili nápravu.(Viac vo fotoalbume.)

 • Hovorme o jedle

  Zapojením sa do celoslovenskej súťaže a vzdelávaním deti o potravinách a dobrých stravovacích návykoch sme „hovorili o jedle“. A nielen hovorili, ale aj konali. Zúčastnili sme sa exkurzie na mliečnej farme, besedovali sme s pracovníkom z ovocných sadov, ochutnávali sme šťavnaté sladké jablká a zasadili sme ovocný strom v areáli školy. Už teraz sa tešíme na úrodu sliviek z „nášho stromčeka“. V súťaži sme sa umiestnili v „Zlatom pásme hodnotenia“. (Viac si môžete pozrieť vo fotoalbume.)

 • Z neplavcov sa stali plavci

  Aj tento školský rok sme sa zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v Myjave od 4.10.-13.10.2017. Základného plaveckého výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov. Zdokonaľovacieho plaveckého výcviku sa zúčastnilo 19 žiakov. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, podľa výkonnosti. Plaveckého výcviku sa s nadšením zúčastňovali a s plavčíkmi ochotne spolupracovali. V posledný deň si každý žiak odniesol mokré vysvedčenie a sladkú odmenu, čo prispelo k nezabudnuteľným zážitkom z toho výcviku.

 • Olympijské hry zdravia

  Ani prvostupniari nechcú zaostať za staršími žiakmi v zdravom športovaní. Príkladom je už 11. ročník Olympijských hier zdravia, organizovaný v rámci projektu Škola podporujúca zdravie. Neodmysliteľnou súčasťou „našich“ olympijských hier je nástup oddielov, olympijský oheň, olympijský sľub, zdravý bojový duch  v disciplínach hod loptičkou, skok do diaľky a beh na 50 m a vytrvalostný beh. Prestávky sa každoročne nesú vo svižných „tanečných kreáciách“ žiakov. Poďakovanie od nás patrí PSA Peugeot Citroen Slovakia, pánovi Ing. Stanislavovi Hlavkovi, za sponzorský dar k olympijskému dňu zdravia. Vo fotoalbume uvidíte triedu, ktorá získala putovný pohár olymijských hier zdravia a našich športovcov.

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria