Navigácia

Základné informácie Termíny Potrebné dokumenty Vyplnené dokumenty a chyby Znaky školskej zrelosti Odklad školskej dochádzky

Zápis do 1. ročníka 2020

Základné informácie

Riaditeľ Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom 

určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 8.h do 17. apríla 2020 17.h.

 

Na základe usmernenia a následných odporúčaní MŠ SR, bude zápis detí v tomto školskom roku prebiehať len elektonicky za účasti zákonných zástupcov dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémií coronavírusu COVID-19.

Dodržať tieto pravidlá a zákaz zhromažďovať sa je však, podľa nášho názoru, možné iba v prípade bezkontaktnej elektronickej komunikácie na mail dolneluky@gmail.com  alebo odovzdania potrebných dokumentov do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy Základnej školy Dolné lúky 357 Brezová pod Bradlom.  

Overenie údajov školou prebehne najneskôr do 2 týždňov od skončenia mmimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

O výsledkoch overenia budú rodičia informovaní na nimi poskytnutých kontaktoch.

POŠTOVÁ SCHRÁNKA NAŠEJ ŠKOLY

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria