Navigácia

Školský rok 2019/2020 Školský rok 2018/2019 Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009

Súťaže a olympiády

Školský rok 2019/2020

Kalendár vedomostných súťaží v školskom roku 2019/20

              
             
Názov súťaže školské kolo termín zaslania termín  termín    
    prihlášky do OK OK KK    
Olympiáda       Trenčín    
zo SJ a literatury do 8.11.2019 do 15.11.2019 27.11.2019 smiley 13.2.2020    
             
Olympiáda       Dubnica n V    
z anglíckeho jazyka do 30.11.2019 do 10.12.2019 15.1.2020 smiley 12.2.2020    
             
Olympiáda       Tr.Tepla    
z nemeckého jazyka do 30.11.2019 do 10.12.2019 16.1.2020 11.2.2020    
             
Dejepisná       Trenčín    
olympiáda do 13.12.2019 do 20.1.2020 14.2.2020smiley 24.3.2020 .  
             
Matematická  Z 5,9 I./ II. do15.11./ do11.12 Z9 do 20.12.2019  Z 5,9      29.1.2020 Tr.Teplá    
olympiáda Z 6,7,8  I./ II. do 11.12./ 28.2.   Z 6,7,8    7. 4.2020     Z9   17.3.2020    
             
Pytagoriáda P 3,4,5  10.12.2019 do 20. 12. 2019 P 3,4,5    24.3.2020angry      
  P 6,7,8  11.12.2019 do 20. 12. 2019 P 6,7,8    25.3.2020angry      
Fyzikálna E,F  do 14.2.2020          do 28.2.2020   Prievidza    
olympiáda G  do 24.4.2020   E, F   18.3.2020 E   22.4.2020    
             
Biologická    C       do  10.1.2020          C  do 22.1.2020 C    10.2.2020 C   26.3.2020    
olympiáda    D        do 20.3.2020 D  do  10.4.2020 D   23.4.2020 Považská     
      E        do 13.3.2020 E   do 30.3.2020 E    6.4.2020 Bystrica    
            F        do  17.4.2020         F   do  5.5.2020  F    12.5.2020 E   6. 5.2020    
Chemická       Nováky    
olympiáda D      do 7.2.2020 D  do 20.2.2020 D   20.3.2020 D    23.4.2020    
Geografická       NMnV    
olympiáda      do 6.12.2019 do 20.1.2020 E,F,G     6.2.2020smiley E,F  17.4.2020    
             
Technická       NMnV    
olympiáda       8.10.2019 do 15.11.2019 A,B   28.11.2019  A,B   5.2.2020    
             
Olympiáda       Partizánske    
z ruského jazyka do 13.12.2019   do KK do 15.12.2019   13.3.2020    
             
Olympiáda       Trenčín    
z francúzskeho jazyka do 29.11.2019 do KK do 15.12.2019   30.3.2020    
             
Hurbanov                                 28.4.divad+kolekt    
pamätník  do 21.3.2020 do 26.3.2020   2.4.2020angry 24.4. poez+proz    
             
Šalianský       Trenčín    
Maťko do 21.1.2020 do 24.1.2020    28.1.2020smiley 27.2.2020    
             
Štúrov a      s OK NM Uhrovec    
Dubčekov rétoric Uhrovec  do 10. 3.2020       do 13. 3.2020 do 27.3.2020 30.4.2020    
Slávik       Trenčín    
Slovenska do 12.4.2020 do 17.4.2020 24.4.2020 21.5.2020    

Olympiáda zo SJL

Výsledková listina okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres Myjava, 27. 11. 2019, ZŠ Viestova Myjava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie

Priezvisko a meno

Názov a adresa školy

Čiastkové body

Body spolu
(max. 55 b.)

Žiaka/žiačku pripravoval/a

Písomná časť

Ústna časť

Práca s textom
(max. 25 b.)

Transformácia textu
(max. 15 b.)

 

Písomná časť  -  spolu

Ústny prejav
(max. 15 b.)

Úspešný riešiteľ

1

 

ZS Šturova Myjava

24

15

 

39

14

U

53

 

2

 

ZŠsMŠ Vrbovce

24

12

 

36

15

U

51

 

3

 

ZŠ Viestova Myjava

21

15

 

36

14

U

50

 

4

 

ZŠ Šturova Myjava

23

15

 

38

10

U

48

 

5

 

ZŠsMŠ Vrbovce

19

13

 

32

15

U

47

 

6 -7

 

ZŠ Šturova Myjava

20

11

 

31

12

U

43

 

 

 

ZŠsMŠ Vrbovce

20

12

 

32

11

U

43

 

8

 

ZŠ Viestova Myjava

18

14

 

32

10

U

42

 

9

Erik Michalička

ZŠ Brezová pod Bradlom

21

11

 

32

8

U

40

 

10

Alexandra Menkynová

ZŠ Brezová pod Bradlom

18

10

 

28

7

 

35

 

11

 

ZŠ Viestova Myjava

19

6

 

25

5

 

30

 

12

Dorota Lichancová

ZŠ Brezová pod Bradlom

16

8

 

24

4

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda z ANJ

                         
Vylos cislo   Škola Testy SPOLU Role-play Príbeh v obr. SPOLU Umiest-nenie
Priezvisko, meno Slovná zásoba Gramatika Počúvanie s porozumením Čítanie s porozumením Progresívne testovanie * Priemer poroty Priemer poroty
2   ZŠ Viestova MY 5 12 4 7   28 15 14,5 57,5 1
1   ZŠ Viestova MY 6,5 11 4 7,5   29 13,25 13,75 56 2
3   ZŠ Šturova MY 3 7 5 7   22 11,25 11.25 44,5 3
5   ZŠ Krajné 0 4 2 2   8 6,5 6,75 21,25 4
4   ZŠ Krajné 0 1 2 1,5   4,5 3,75 3,75 12 5
                         
                         
9   ZŠ Viestova MY 10 13 5 8   36 14,75 14,5 65,25 1
4   ZŠ Šturova MY 8 12 5 10   35 14,5 14,75 64,25 2
3   ZŠ Viestova MY 9 13 4 10   36 13 13,5 62,5 3
5   ZŠ Šturova MY 9 14 4 9   36 12,5 13,5 62 4
6 Tomáš Demian ZŠ Brezova p Br 9 8 5 10   32 13,75 13,75 59,5 5
2   ZŠ Krajné 9 12 4 8   33 13,25 12,5 58,75 6
7 Erik Michalička ZŠ Brezova p Br 9 11 4 10   34 11,25 11 56,25 7
3   GYM 7 11 2 7   27 12,75 12,25 52 8
8   ZŠ Krajné 7 10 4 7   28 8,5 8,25 44,75 9
                         
                         
Hranica uspešnosti ( z celkoveho poctu 70 bod )  sa pre rok 2019/20 stanovila na 60 %  co zodpoveda 42 bodom.

Šaliansky Maťko

 

Meno a priezvisko

Škola- trieda

Meno autora ukážky a názov

Hodnotenie

 

 

 

 

 

 

1 kategoria

 

 

 

 

 

ZSsMS Vrbovce  3tr

Zdenka Laciková – O Holíčskej studni

1 miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kategoria

 

 

 

 

 

ZŠsMŠ Vrbovce  4 tr

Michal Kohn – Moravský vodník

2 miesto

 

 

ZŠsMŠ Vrbovce  4 tr

Mária Ďuríčková – Rybí kráľ

3 miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kategoria

 

 

 

 

 

ZSsMS Vrbovce 7 tr

Alena Dúhová – Povesť o čakanke

1 miesto

 

            

ZŠ Šturova My  7.B

Púchovské povesti (kolektív autorov) – Ako Juro Krúpny vliekol capa

 

2 miesto

 

Grace Hendricken

ZS Brezova p Br 6.A

Štefan Moravčík - Ako cigáni
ubránili Gímeš

 

2 miesto

 

V  Myjave  28.01.2020                                                               

Geografická olympiáda OK 5. ročník

Kategória: G  

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: 4.- 5.ročník 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por.

Meno a priezvisko

Škola

Teoret

Region

Prakt.

Body

Úspešný

Konečné

čís

 

 

časť

časť

časť

spolu

riešiteľ

poradie

1

 

ZŠ Viestova MY

39

9

36

84

U

1

2

 

ZŠ Viestova MY

37

10

32

79

U

2

3

 

ZŠsMŠ Vrbovce

35

9

34

78

U

3

4

 

ZŠsMŠ Vrbovce

29

9

35

73

U

 

5

Šimon Ďuriš

ZŠ Brezova p Br

25

9

37

71

U

 

6

 

ZŠsMŠ Vrbovce

31

10

29

70

U

 

7

 

ZŠ Viestova MY

29

5

32

66

U

 

8

Olívia Reptová

ZŠ Brezová p Br

26

6

32

60

 

 

9

 

ZŠsMŠ Krajné

18

8

25

51

 

 

10

 

ZŠ Šturova MY

26

3

19

48

 

 

11

 

ZŠsMŠ Krajné

24

5

14

43

 

 

12

 

ZŠ Šturova MY

18

3

8

39

 

 

Geografická olympiáda OK 6.-7. ročník

Kategória: F  

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: 6.- 7.roč  + 1.- 2.roč OG

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por.

Meno a priezvisko

Škola

Teoret

Region

Prakt.

Body

Úspešný

Konečné

čís

 

 

časť

časť

časť

spolu

riešiteľ

poradie

1

 

ZŠ Viestova MY

46

10

39

95

U

1

2

Filip Michalica

ZŠ Brezová p Br.

41

8

40

89

U

2

3

 

ZŠ Šturova MY

44

10

32

86

U

3

4

 

ZŠ Šturova MY

38

10

36

84

U

 

5

Matúš Vulgan

ZŠ Brezova p Br

36

9

38

83

U

 

6

Marek Kocan

ZŠ Brezova p Br.

37

7

38

82

U

 

7

 

GYM MY

35

8

38

81

U

 

8

 

ZŠsMŠ Vrbovce

35

10

35

80

U

 

9

 

ZŠ Viestova MY

30

10

26

66

U

 

10

 

ZŠ Viestova MY

32

9

24

65

U

 

11

 

ZŠ Šturova MY

17

4

31

52

 

 

Geografická olympiáda OK 8.-9. ročník

Kategória: E  

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: 8.- 9.roč  + 3.- 4.roč OG

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por.

Meno a priezvisko

Škola

Teoret

Region

Prakt.

Body

Úspešný

Konečné

čís

 

 

časť

časť

časť

spolu

riešiteľ

poradie

1

Aneta Jančia

ZŠ Brezova p Br

41

10

36

87

U

1

2

 

ZŠsMŠ Vrbovce

38

10

34

82

U

2

3

Jakub Chvaštula

ZŠ Brezova p Br.

39

9

29

77

U

3

4

 

ZŠ Šturova MY

28

10

39

77

U

 

5

Erik Michalička

ZŠ Brezova p Br.

33

9

34

76

U

 

6

 

ZŠ Šturova MY

38

10

26

74

U

 

7

 

ZŠsMŠ Vrbovce

31

10

33

74

U

 

8

 

GYM MY

28

5

35

68

U

 

9

 

GYM MY

27

5

34

66

U

 

10

 

ZSsMŠ Krajné

26

10

28

64

 

 

11

 

ZŠsMŠ Krajné

20

10

13

53

 

 

12

 

ZŠ Viestova MY

35

5

11

51

 

 

13

 

ZŠ Šturova MY

28

7

15

50

 

 

Dejepisná olympiáda 6., 7., 8., 9. ročník

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnej olympiády
12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória F -  6.ročník ZS 
             
Okres Myjava, 14.02.2020 miesto ZS Viestova
             
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Test z vybraného učiva
a monotematickej časti
(max. 90 b.)
Test z regionálnej histórie
(max. 10 b.)
Test spolu
(max. 100 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
 1   ZŠ Šturova Myjava 30+22 10,0 62,0  
 2   ZŠ Viestova Myjava 28,5+20,5 9,0 58,0  
 3   ZŠ Šturova Myjava 29+17,5 10,0 56,5  
 4 Tamara Žideková ZŠ Brezová pod Bradlom 23,5+22 9,0 54,5 Škodová

 

12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória E -  7.ročník ZS 
             
 
             
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Test z vybraného učiva
a monotematickej časti
(max. 90 b.)
Test z regionálnej histórie
(max. 10 b.)
Test spolu
(max. 100 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
1.   ZŠ, Viestova, Myjava 45+37 9,0 91,0  
2.   ZŠ, Viestova, Myjava 31+27,5 8,0 66,5  
3.   ZŠ, Štúrova, Myjava 32,5+23,5 10,0 66,0  
4. Marek Kocán

ZŠ, Bezová pod Bradlom

17+20 3,0 40,0 Škodová

 

12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória D -  8.ročník ZS 
             
 
             
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Test z vybraného učiva
a monotematickej časti
(max. 90 b.)
Test z regionálnej histórie
(max. 10 b.)
Test spolu
(max. 100 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
 1   ZŠ, Štúrova, Myjava 28+29 10,0 67,0  
 2   ZŠ, Štúrova, Myjava 26+31 10,0 67,0  
 3   ZŠ, Viestova, Myjava 31,5+26,5 8,0 66,0  
 4   ZŠ, Viestova, Myjava 29+26 9,0 64,0  
 5 Alexandra Menkynová ZŠ, Brezová pod Bradlom 24,5+19 9,0 52,5 Škodová
12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória C -  9.ročník ZS   
             
   
             
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Test z vybraného učiva
a monotematickej časti
(max. 90 b.)
Test z regionálnej histórie
(max. 10 b.)
Test spolu
(max. 100 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
 1   ZŠ, Štúrova, Myjava 36+35 10,0 81,0  
 2   ZŠ, Viestova, Myjava 37+32 6,0 75,0  
 3 Barbora Remeňová ZŠ, Brezová pod Bradlom 33+29 8,0 70,0 Škodová
 4   ZŠ, Viestova, Myjava 40+16 8,0 64,0  
 5   ZŠ, Štúrova, Myjava 29,5+23 9,0 61,5  

 

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria