Navigácia

 • ŠKOLSKÝ PLES

  Vážení priatelia,

  srdečne Vás pozývame na školský ples, ktorý sa uskutoční v RZ Partizán dňa 1. 2. 2020 o 18. hodine.

  Ples je organizovaný spolu s OZ Rodičovským združením pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom

  a prípadný výťažok poputuje na zveľadenie našej školy.

  Lístky sa predávájú na sekretariáte školy v cene 25 eur / osoba.

   

  Tešíme sa na Vašu spoločnosť !

 • SYSTÉM ELEKTRONICKEJ KONTROLY VYDÁVANIA OBEDOV

  Vážení rodičia, 

  v súvislosti s podmienkami zavedenia štátneho príspevku na stravovanie budú v najbližších dňoch žiakom rozdané čipy na elektronickú kontrolu vydania stravy.

  Distribúcia prebehne nasledovne - 9., 8. ročník - 19. 11. 2019, 7. ,6., 5. ročník - 25. 11 .2019, 4., 3., 2., 1. ročník - 2.12.2019.  

  Za prvý čip žiak neplatí žiaden poplatok. V prípade straty alebo trvalého poškodenia čipu je žiak povinný uhradiť poplatok 10 eur.

 • REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU B

  Vážení žiaci, rodičia a návštevníci školy,

  v tomto týždni sa začne s rekonštrukciou Pavilónu B (2. stupeň), prosím zvýšte svoju ostražitosť a opatrnosť v okolí spomínanej budovy.

  Za znížený komfort počas trvania rekonštrukcie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 • TESTOVANIE 5

  Vážení rodičia žiakov 5.ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 –  9.20 h  – písanie testu z matematiky

  9.20 – 9.45 h  – prestávka

  9.45 – 11.05 h  – písanie testu zo SjaL

  11.10 – ukončenie testovania + obed

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 5.ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

   

 • E - TESTOVANIE 5

  Vážení rodičia,

  ako príprava na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka prebehne 6. novembra 2019 E - Testovanie. Cieľom testovania je v rámci prípravy na T5 2019 poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Počas 1. - 3. vyučovacej hodiny žiaci absolvujú elektronické testovanie z matematiky a slovenského jazyka, pričom každý test trvá 60 minút. Z kapacitných, technických a administratívnych dôvodov bude testovaných 26 žiakov 5. ročníka.

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Vážení rodičia, 
  dňa 13.9.2019 sa uskutoční účelové cvičenie. Okrem plnenia úloh a cieľov podľa rozpisu pre jednotlivé ročníky sa žiaci zúčastnia krátkej spomienky na SNP (75. výročie) pri novorekonštruovanom pamätníku vo Dvoloch. Športovci z 5.-9. ročníka, ktorí prejavili záujem, absolvujú okružnú trasu na bicykli.  

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  riaditeľstvo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 8,30 hod. v areáli ZŠ na Dolných lúkach. Vstup do budovy školy je cez hlavný vchod od sídliska Dolné lúky.

 • PRIPOMIENKA

  PRIPOMIENKA

  Vážení rodičia, v súvislosti so zavedením štátneho príspevku na stravovanie Vás žiadame o uhradenie jednorazovej sumy na školský rok 2019/20 vo výške 20,-€ pre žiaka I.stupňa a 30,-€ pre žiaka II.stupňa.

  Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: internetbanking, vklad na účet - Primabanka

  číslo účtu:  SK35 5600 0000 0050 4695 0004, KOMASK2X

  Pri platbe je nutné uviesť meno dieťaťa/detí a triedu z dôvodu identifikácie platby.

  Zároveň na  ten istý účet uhraďte v zmysle VZN schváleného MsZ režijné náklady vo výške 12,-€ (suma je za mesiace 9-12/2019). Do poznámky uveďte: meno priezvisko žiaka, trieda, "REZIA2019". Ďalšie mesiace sa budú uhrádzať v mesiaci január 2020.

  Prihláška na stravovanie pre prvákov a nových žiakov: PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE.pdf (vytlačiť, vyplniť, podpísať a priniesť do školy v prvý deň školského roka). Ďakujeme.

 • Informácie o zápise do 1.ročníka

  Informácie o zápise do 1.ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu zápisu detí do 1. ročníka, ktorý sa na našej škole uskutoční dňa 6.apríla 2019 (sobota) o 8,30 hod.

  Informacie_o_zapise.pdf         Znaky_skolskej_zrelosti.pdf

  V tomto školskom roku Vám ponúkame modernejší spôsob komunikácie so školou a veríme, že ho oceníte aj vzhľadom na vašu pracovnú zaneprázdnenosť. Nám sa výrazne ušetrí čas pri zápise, ktorý potom môžeme venovať vašim deťom. Ponúkame Vám možnosť vyplniť potrebné tlačivá k zápisu do školy vopred v pohodlí domova. Vyplnené a oboma rodičmi podpísané tlačivo prosíme priniesť do školy v deň zápisu.

  Ziadost_prijatie.pdf                 Ziadost_odklad.pdf​​​​​​​


 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia žiakov 9.ročníka,

  celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) v budove ZŠ Dolné lúky.

  Časový harmonogram:

  7.45 – príchod žiakov do školy

  8.00 –  9.55 h  – písanie testu z matematiky

  9.55 – 10.15 h  – prestávka

  10.15 – 11.50 h  – písanie testu zo SjaL

  11.55 – ukončenie testovania + obed

  Po ukončení testovania žiaci nepokračujú vo vyučovaní. Testovanie je povinné pre všetkých žiakov 9.ročníka.

  Podrobnejšie informácie môžete získať na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia a priatelia školy, Vaše 2% z dane môžu i tento rok cez Rodičovské združenie pri našej Základnej škole pomôcť spríjemniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole. Finančné prostriedky sú využívané na rozvoj školy a aktivít detí v nej - napríklad doplnenie počítačovej techniky, odmeny žiakom, príspevky na kultúrne a športové aktivity... Vždy sa snažíme nájsť to najdôležitejšie, čo môže našim deťom spríjemniť alebo uľahčiť ich cestu za poznaním.

  Postup na poukázanie 2% je nasledovný: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov. K tomuto potvrdeniu pripojte ešte druhý formulár s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Formulár VYHLÁSENIA nájdete tu: vyhlasenie2019.pdf

  Tlačivá POTVRDENIE (získané od zamestnávateľa) a VYHLÁSENIE je potrebné doručiť na váš daňový úrad do 30. apríla 2019 alebo k nám do školy do 25. apríla 2019. (Ak si podávate daňové priznanie sami, termín je 30. marca 2019).

  Vopred Vám ďakujeme.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK, OZ Charis a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú všetkých mladých priaznivcov športu na Floorball cup 23. február 2019 o 9,00 hod. telocvični Základnej školy Brezová pod Bradlom. Propozície tu: floorbal_propozicie.docx

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia,

  ponúkame vám efektívnejšie prihlasovanie a odhlasovanie obedov v Školskej jedálne cez našu webstránku. Po prihlásení cez vaše Edupage meno a heslo zvoľte na bočnej lište - Komunikácia - Školská jedáleň. Odhlásiť vaše dieťa z obeda môžete kedykoľvek vopred a najneskôr v daný deň do 7,45 hod. Veríme, že aj táto služba prispeje k vašej spokojnosti v komunikácii so školou.

 • Oznámenie

  Vážení rodičia, riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke Školský klub ani Školská jedáleň. Žiaci majú možnosť navštíviť CVČ v čase 8,00 - 16,00 hod. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu v pondelok 5.11. 2018.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Vážení návštevníci našej stránky,

  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zaujímavú prednášku - "Komunikujeme s deťmi alebo prečo to nevieme", ktorá sa uskutoční v priestoroch našej školy v sobotu 27.10. 2018. Prednášať  bude vyhľadávaná a uznávaná česká detská psychologička a rodinná terapeutka Dr. Lidmila Pekařová. Je autorkou viacerých kníh, CD a DVD o výchove. K najznámejším patrí bestseller "Ako žiť a nezblázniť sa". Jej prednášky sú zaujímavé a dynamické - možno do nich priebežne vstupovať svojimi otázkami, postrehmi a skúsenosťami. Všetci ste srdečne vítaní (podrobnosti sú na plagáte - komunikujeme-s-detmi-poster.jpg ).

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Pozývame žiakov 9.ročníka a ich rodičov (prípadne 8.ročníka) na Prezentáciu stredných škôl, ktorá sa uskutoční dňa 3.októbra 2018 od 14,30 hod. v priestoroch jedálne našej školy. Svoje študijné programy, zameranie školy a možnosti štúdia vám predstavia stredné školy z okresov Myjava, Senica a Piešťany.

 • Z našich vyučovacích hodín

  Z našich vyučovacích hodín

  Takmer polročná vyučovacia činnosť je za nami. Vyučovacie hodiny sú pestré, rozmanité a prebiehajú v rôznom prostredí. Naším cieľom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu. Učíme ich pracovať tímovo, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať. Dosahujeme to pomocou činnostného učenia. Žiakom nepredkladáme hotové výsledky, vedieme ich k získavaniu poznatkov na základe činností, pozorovania, pokusov – na základe objavovania. V priebehu vzdelávacieho procesu je žiak vedený k sebakontrole, sebahodnoteniu. Učí sa pracovať sám i spolupracovať v tíme.  Viac vám priblížia fotografie v rovnomennom fotoalbume.

 • Husľový virtuóz Marco Rajt

  Husľový virtuóz Marco Rajt

  Výchovný koncert aký naši žiaci už dávno nezažili.  Pútavou formou sa dozvedeli o vzniku hudby v praveku a jej ďalšom vývoji až po súčasnosť. Maestro program koncertu dokonale prispôsobil záujmom detí. Svojím vyžarovaním a hudobným stvárnením skladieb motivoval k láske k hudobným nástrojom nejedného žiaka. O tom, že deti presvedčil o kráse hudobného nástroja akými sú husle, niet pochýb. Nádherné tóny vylúdené z  huslí v Marcových rukách v nás doznievali ešte dlho po skončení koncertu. (Pozývame Vás pozrieť aj fotoalbum.)

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Zvyk, ktorý každoročne otvára vianočné obdobie, neodmysliteľne patrí k slovenskej ľudovej tradícii. Aj dnes deti netrpezlivo čakajú, kedy sa už konečne vo dverách objaví Mikuláš v sprievode láskavého anjela a strašidelného čerta. Za slovenskými  deťmi chodí Mikuláš už od 13. storočia a nadeľuje im cukrovinky a dobroty. Tak ako každý rok, aj teraz sa naši školáci tešili na štedrú nádielku sladkostí a zostali „zľaknutí“ z príchodu čerta. Nezbedníci s čertom uzavreli dohodu a sľúbili nápravu.(Viac vo fotoalbume.)

 • Hovorme o jedle

  Hovorme o jedle

  Zapojením sa do celoslovenskej súťaže a vzdelávaním deti o potravinách a dobrých stravovacích návykoch sme „hovorili o jedle“. A nielen hovorili, ale aj konali. Zúčastnili sme sa exkurzie na mliečnej farme, besedovali sme s pracovníkom z ovocných sadov, ochutnávali sme šťavnaté sladké jablká a zasadili sme ovocný strom v areáli školy. Už teraz sa tešíme na úrodu sliviek z „nášho stromčeka“. V súťaži sme sa umiestnili v „Zlatom pásme hodnotenia“. (Viac si môžete pozrieť vo fotoalbume.)

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria