Navigácia

 • AKCIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESIACI SEPTEMBER

  Akcie a projekty - termíny

  • 2.9. – Otvorenie školského roka 2020/2021 - 347 žiakov
  • 4.9. -  Sprevádzkovanie skúšobného režimu termorámu
  • 10.9. – Vytvorenie zoznamu krúžkov (vedúci krúžkov)
  • 10.9. – Vydanie vzdelávacích poukazov deťom (riaditeľ, triedni učitelia)
  • 11.9. - Ozonizácia (100% dezinfekcia a dezinsekcia) tried, tepovanie kobercov a čalúneného nábytku
  • 18.9. – Zber vzdelávacích poukazov (žiaci - triedni učitelia)
  • 18.9. – Účelové cvičenie po triedach (všetci žiaci)
  • 23.-30.9. – Európsky týždeň športu (všetci žiaci)
  • 26.9. – Európsky deň jazykov (205 žiakov)
  • 28.9. – Zasadnutia MZ, PK
  • 1.10. – Plány MZ a PK (vedúce MZ a PK)
  • 1.10. – Informácie ohľadom krúžkov (MŠVVaŠ)
  11.09.2020 19:20 | viac »
 • AKCIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESIACI MAREC

  Akcie, projekty a iné úlohy – termíny

   

  • 5. 3. – OK Florbal – Gymnázium Myjava – 32 žiakov – ML
  • 9. 3. -  Odber krvi – telocvičňa – 60 osôb - ML
  • 12. 3. – Otvorená hodina – Detskí lekári – biológia – 30 žiakov – RE, ŠA
  • 12. 3. – ŠK - Hurbanov pamätník – 1. stupeň - ŠK
  • 16. 3. – ŠK - Hurbanov pamätník – BI, RJ
  • 17. 3. – Školenie administrátorov – Testovanie 9 – riaditeľňa – 10 osôb – ML, GI
  • 23. 3.  – Matematický klokan – 62 žiakov (52 + 10) – NA
  • 24., 25. 3. – OK Pytagoriáda – 19 žiakov (13 + 6) – OM, KM
  • do 26. 3. – Deň otvorených dverí pre predškolákov – 1. triedy - OM
  • 27.3. – Beseda so spisovateľom – Jobus – jedáleň – 1. stupeň – OM, ŠK
  05.03.2020 18:33 | viac »
 • AKCIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESIACI FEBRUÁR

   

  Akcie, projekty a iné úlohy – termíny

   

  • 6. 2. – OK Geografická olympiáda – Viestova Myjava – 8 žiakov – BM, ML
  • 7. 2. -  Hala Elán – Bratislava – 40 žiakov - BM, BD
  • 7. 2. – Karneval 1. stupeň – 120 žiakov – ŠK
  • 7.2. – OK Basketbal – 19 žiakov, chlapci, dievčatá - RE
  • 12. 2.  – Exhibičný zápas – basketbal - TV – 9.r vs učitelia
  • 14. 2. – OK Dejepisná olympiáda – Viestova Myjava – 4 žiaci – ŠP
  • 21. 2. – Príprava tried na parlamentné voľby – vybrané triedy a vyučujúci                                                     24. 2. – 28.2. – Jarné prázdniny
  22.02.2020 11:22 | viac »
 • DAJ NÁM CHVÍĽU
  Čau! 
  Asi máš toho veľa. Škola, práca, milión aktivít a veľa povinností.
  Aj napriek tomu Ťa chceme poprosiťt o chvíľku Tvojho času. Chceme Ti rozpovedať jeden veľký príbeh, vďaka ktorému sme sa spojili a ktorý zmenil naše životy od základov.
  Ako naložíš s tým, čo Ti rozpovieme, je na Tebe.
  Ale DAJ NÁM CHVÍĽU,
  aby sme Ti mohli vyrozprávať príbeh, ktorý nám dal vietor do plachiet tam, kde iní nevideli cestu...  Tento odkaz priiniesli páni zo zoskupenia ISAAC RECORDS aj do našej školy.
  Stalo sa tak počas hodín evanjelického náboženstva v stredu 5. februára 2020 v telocvični ZŠ.
  Sledovalo ich viac než 60 nadšených divákov z radov našich žiakov.

  Nestormi podujatia boli manželia Kovárovci a páni farári Lichancovci.

  Ďakujeme za pekné chvíle..
  19.02.2020 15:15 | viac »
 • KARNEVAL V ŠKOLSKOM KLUBE
  Deti navštevujúce školský klub sa nevedia dočkať zábavného popoludnia v maskách - Karnevalu.

  Tento rok jeho termín vyšiel na 7. februára (piatok), už tradične v priestoroch spodnej chodby Pavilónu A.

  Žiaci sa predstavili v maskách od výmyslu sveta, ktoré ohodnotila odborná porota, zložená z pani vychovávateliek a učiteliek 1. stupňa.

  Vydarené popoludnie spestrila i horúca novinka - fombola.

  V mene spokojných vyšantených žiakov ďakujeme!

   
   
  13.02.2020 11:45 | viac »
 • ŠKOLSKÝ PLES

  Nádherné dámy v krásnych róbach a elegantní páni  boli 1.2.2020 v RZ Partizán zárukou výbornej zábavy na školskom plese ZŠ Brezová pod Bradlom.
   

  Programom sprevádzala p. uč. Michalicová, účinkovali žiaci 9. ročníka - spoločenaké tance, Zvonkohra z Košarísk a hudobná skupina Vodopády bratov Talábovcov.
   

  Atraktivitu podujatia výrazne zvýšili bohaté dary do tomboly od štedrých sponzorov, ktorým by sme radi aj touto cestou veľmi pekne poďakovali.
   

  Veríme, že sa Vám náš ples páčil a nájdete si čas aj o rok. Tešíme sa na Vás!

  13.02.2020 08:44 | viac »
 • EXKURZIA V PFS, A. S.
  Prioritou duálneho vyučovania je návšteva a následné približovanie práce vo firmách v okolí.

  Deviataci našej ZŠ sa 17. decembra 2019 zúčastnili exkurzie v PFS a. s. Brezová pod Bradlom vo Štverníku.
   
  V mene žiakov ďakujeme p. Škápikovi a p. Málkovi za prevedenie podnikom, oboznámením s pracovným postupom a príležitosťami pre budúcich zamestnancov. 
  05.01.2020 17:59 | viac »
 • EUROTRHY
  Predvianočné popoludnie 17. decembra 2019 sa v našej škole nieslo v znamení predaja nádherných vianočných výrobkov žiakov 1. stupňa - Eurotrhov.

  Projektov týkajúcich sa finančnej gramotnosti je mnoho, ale spojiť snahu, tvorivosť žiakov s vhodnou prezentáciou a viesť deti k odvahe prezentovať vlastné produkty je náročné.

  Pani učiteľky prvého stupňa spolu s p. zástupkyňou a p. vychovávateľkami sa tomuto cieľu venovali štyri mesiace a odmenou im bola nefalšovaná radosť detí, výnimočná účasť rodičov a starých rodičov.

  Všetkým - pani učiteľkám, vychovávateľkám, rodičom a samozrejme deťom ďakujeme za príjemne prežitý predvianočný podvečer.  
  05.01.2020 16:51 | viac »
 • OTVORENIE KUCHYNKY - ZDRAVIE NA TANIERI
  Polročné snaženie p. Čuvalovej, p. Zekucia v spolupráci s pedagogickým zborom základnej školy a p. Šarudiovej ako zástupkyne OZ RZ pri ZŠ v Brezovej pod Bradlom za finančnej podpory Mesta Brezová pod Bradlom, vyvrcholilo otvorením žiackej kuchynky 12. decembra 2019.

  Projekt zahŕňal množstvo aktivít žiakov Základnej školy pod vedením vyučujúcich oboch stupňov i p. vychovávateliek v školskom klube o čom svedčia i správy a fotografie uverejnené priebežne na našej webovej stránke.

  V mene žiakov a vyučujúcich všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za skvalitnenie vyučovania na našej škole.   
  05.01.2020 15:37 | viac »
 • VENČEK
  Žiaci deviateho ročníka doplnení o ôsmakov sa poctivo zúčastňovali 10 týždňov trvajúcej kvalifikácie na finále kurzu spoločenského tanca - Venčeka - ktorý sa uskutočnil na Mikuláša - 6. 12. 2019 v školskej jedálni.
  Po slávnostnom úvode sa deti, pod vedením a pri odbornom výklade tanečnej vedúcej p. Bibiany Michalcovej, predstavili hneď v niekoľkých typoch tancov.
  Príjemne prekvapení rodičia i pozvaní hostia spolu s účinkujúcimi následne ukázali svoju tanečnú gramotnosť a dokonca otestovali svoje umenie v tanci discofox.

  Ďakujeme p. uč. E. Reptovej za organizáciu a všetkým zúčastneným za príjemne strávený večer!    
  20.12.2019 22:53 | viac »
 • NÁVŠTEVA MIKULÁŠA
  "Na Svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa" - to si azda pamätáme všetci.
  Učiteľom to pripomínajú žiaci na tabuliach každoročne 6. decembra. Pomáhajú im  v tom nadpozemské bytosti, ktoré aj tento rok navštívili našu školu.
  Pozrite sa, ako to prebiehalo..
  11.12.2019 09:42 | viac »
 • VIANOČNÝ KONCERT - ŠKOLA ŽIVOTA
  Páni Radko Pažej a Jaroslav Gažo patria medzi top interprétov výchovných koncertov na Slovensku.
  V predmikulášsky štvrtok - 5.12.2019 - zavítali opäť do našej základnej školy na Brezovú pod Bradlom. Sledovalo ich vďačné publikum 1. - 5. ročníka doplnené o posilu z MŠ Budovateľská ulica.
  Všetky deti i pedagógov muzikanti naladili na blížiace sa najkrajšie sviatky a navodili pokojnú vianočnú atmosféru.

  Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na najbližšie stretnutie !

  http://www.skolazivota.sk/ucinkujuci/
  05.12.2019 23:37 | viac »
 • AKCIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESIACI DECEMBER

  Akcie, projekty a iné úlohy – termíny

   

  2. 12. – Divadlo Bratislava (7.r - 9.r)

  4. 12.  – Basketbal turnaj (7.r – 9.r)

  5. 12. – Viedeň exkurzia (7.r – 9.r NJD)

  5. 12. – Vianočný koncert o 10.h – (1.r – 5.r)

  6. 12. – Mikuláš v škole

  6. 12. – Kurz spoločenského tanca – Venček (8.r – 9.r)

  9. 12. – Divadlo Bratislava (5.r - 6.r)
  9. – 13. 12. – Rodičovské združenia (1. stupeň, 2. stupeň)

  11. 12. – Rodičovské združenie LVK (7.r)

  12. 12. – Slávnostné otvorenie žiackej kuchynky – Zdravie na tanieri – (8.r)

  11. - 12. 12. – Pytagoriáda (1., 2. stupeň)

  13. 12. – Hala Elán (výber 2. stupeň)

  17. 12. – Exkurzia PFS (9. ročník) – 1. - 3. hodina

  • 17.12. – Vianočné Eurotrhy – (1. stupeň, ŠK) – Pavilón A
  • 20. 12. – 4. vyučovacia hodina – THF – Vianočné sviatky
  04.12.2019 20:34 | viac »
 • BESEDA KU 30. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE
  Dňa 15.11.2019 (piatok) sa v jedálni ZŠ stretli naši starší žiaci - 7. - 9. ročníka - so vzácnym hosťom p. učiteľom Uhlíkom.
  Beseda spojená s prezentáciou dobových fotografií diania na Brezovej pod Bradlom preniesla zúčastnených do rokov 1968 a 1989, v ktorých sa významne menila história nášho štátu. 
  Programom sprevádzala p. učiteľka Škodová a obohatili ho spevácke vstupy dievčenského zboru.
  Za hodnotný kultúrny a spoločenský zážitok srdečne ďakujeme aj p. uč. Bajzovej, Potúčkovej a Škápikovej, ktoré program pripravili.
  02.12.2019 21:44 | viac »

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria