Navigácia

Comenius školské partnerstvá Pohořelice I. Brezová I. Poraj I. Pohořelice II. Brezová II. Poraj II.

COMENIUS

DIFFERENT GAMES SAME FEELINGS

 

NEW FRIENDSHIP

NEW FUN

NEW INFORMATION

 

Projekt podporený v rámci programu Comenius školské partnerstvá.

Cieľom programu bolo spoznanie kultúrnych rozdielov, vzájomné porozumenie, komunikácia, získanie vedomostí o kultúrnych hodnotách, zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností v cudzom jazyku.

Aktivity programu boli zamerané na viaceré oblasti športu, umenia a kultúry, ako napríklad divadelné dielne, folklórne tradície, medzinárodná kuchyňa, volejbal a iné. Do programu boli zapájaní žiaci a žiačky 6. – 7. ročníka ZŠ.

Komunikačným jazyk bola angličtina

Partnerské školy realizujúce program boli: ZŠ Brezová pod Bradlom - Slovenská republika, ZŠ Pohořelice - Česká republika, Szkola Podstawowa Poraj - Poľsko

Časový harmonogram - v každej z partnerských krajín sa zrealizovali po dve tematicky zamerané stretnutia počas trvania projektu: september 2010 – september 2012

Financovanie - Projekt získal finančnú podporu vo výške 24 000 €, ktorá bola použitá na pokrytie cestovných nákladov (vrátane ubytovania, stravy a poistenia) na aktivity organizované v partnerských inštitúciách (Poľsko, Česká republika) a na materiálové náklady pri príprave aktivít a podujatí pre partnerov na našej škole.

Štatistika - v rámci projektu bolo zrealizovaných 90 mobilít (90 detí vycestovalo do partnerských krajín – Českej republiky a Poľska). Slovensko navštívilo 68 detí z Poľska a Českej republiky počas dvoch hosťujúcich návštev.

Na záver:

Za pomoc pri realizácii programu ďakujeme pedagógom ZUŠ Brezová pod Bradlom a tiež všetkým rodičom za napečené dobroty.

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria