Navigácia

 • MODERNIZÁCIA UČEBNÍ V ZŠ BREZOVÁ POD BRADLOM
  Cieľ projektu spočíva v modernizácii troch učební - fyzikálnej, jazykovej a informačno - komunikačných technológii. Umožňuje plnohodnotnú kvalitu vzdelávania, ktorá sa na tieto predmety kladie štátnym vzdelávacím programom. Realizáciou projektu nastalo výrazné zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a zručnosti pre všetkých žiakov nižľieho stredného vzdelávania a zároveň sa modernizáciou vytvorili vhodné podmienky i na celoživotné vzdelávanie.
  20.12.2019 21:03 | viac »
 • REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU B
  Dotácia z Environmentálneho fondu a finančné prostriedky z rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom budú použité na celkové zateplenie obvodového plášťa a strechy na budove Základnej školy - pavilón B. Stavebnými úpravami objektu ZŠ sa zníži energetická a tým aj ekonomická náročnosť samotnej prevádzky školského zariadenia.
  02.12.2019 21:35 | viac »
 • ZDRAVIE NA TANIERI
  Realizácia projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2019
  V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2019 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme boli úspešní. Získaná dotácia z Ministerstva školstva bude v základnej škole použitá na hlavnú aktivitu realizácie tohto projektu „Moderná škola s návratom k prírode a tradíciám“ – a to rekonštrukciu a modernizáciu priestorov školy, konkrétne účelne zariadenú a vybavenú žiacku kuchynku. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup interiérového vybavenia kuchynky, malých kuchynských elektrospotrebičov, náradia a prístrojov, ako aj na ďalšie podporné aktivity smerujúce k zvýšenej osvete zdravého životného štýlu. Realizáciu projektu finančne podporí aj Mesto Brezová pod Bradlom a o.z. Rodičovské združenie pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom.
  14.11.2019 17:42 | viac »

Kontakt

 • Základná škola, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
  Dolné lúky 357/1
  906 13 Brezová pod Bradlom
 • 034 6242 144 - sekretariát
  034 6242 246 - sekretariát
  0911 59 54 56 - mobilný telefón
  034 6242 145 - školská jedáleň

Novinky

Fotogaléria